در حال بارگذاری ...

سفارش غذا

برگر مکزیکی
برگر مکزیکی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
مینی برگر
مینی برگر

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
برگر کلاسیک
برگر کلاسیک

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
برگر کالیفرنیا
برگر کالیفرنیا

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
دوبل برگر
دوبل برگر

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
برگر مرغ
برگر مرغ

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ گوجه سرخ کرده
ساندویچ گوجه سرخ کرده

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ پنیر سرخ کرده
ساندویچ پنیر سرخ کرده

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ گوشت سرخ کرده
ساندویچ گوشت سرخ کرده

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ سرخ کرده ایتالیایی
ساندویچ سرخ کرده ایتالیایی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ سرخ کرده مدیترانه ای
ساندویچ سرخ کرده مدیترانه ای

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
ساندویچ مرغ سرخ کرده
ساندویچ مرغ سرخ کرده

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
پیتزا هاوایی
پیتزا هاوایی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

5,500

ابتدا وارد شوید
پیتزا سیسیلی
پیتزا سیسیلی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیتزا پنیر کلاسیک
پیتزا پنیر کلاسیک

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیتزا مارگاریتا
پیتزا مارگاریتا

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیتزا ناپولیتان
پیتزا ناپولیتان

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیش غذا بوفالو
پیش غذا بوفالو

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیش غذا سالاد یونانی
پیش غذا سالاد یونانی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,700

ابتدا وارد شوید
پیش غذا سالاد ترکی
پیش غذا سالاد ترکی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

4,000

ابتدا وارد شوید
پیش غذا سالاد مدیترانه ای
پیش غذا سالاد مدیترانه ای

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

3,000

ابتدا وارد شوید
پیش غذا سالاد مزرعه
پیش غذا سالاد مزرعه

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

3,000

ابتدا وارد شوید
پیش غذا سالاد کاپریس مرغ
پیش غذا سالاد کاپریس مرغ

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

3,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی نوشابه رژیمی
نوشیدنی نوشابه رژیمی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

10,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی ماه آبی
نوشیدنی ماه آبی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

10,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی آب گازدار
نوشیدنی آب گازدار

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

10,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی طلوع سرخ
نوشیدنی طلوع سرخ

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

10,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی پینا کولادا
نوشیدنی پینا کولادا

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

15,000

ابتدا وارد شوید
نوشیدنی لیموناد کلاسیک
نوشیدنی لیموناد کلاسیک

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

9,000

ابتدا وارد شوید
دسر ماکارونی فرانسوی
دسر ماکارونی فرانسوی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

8,000

ابتدا وارد شوید
دسر کلوچه توت فرنگی
دسر کلوچه توت فرنگی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

11,000

ابتدا وارد شوید
دسر دونات
دسر دونات

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

11,000

ابتدا وارد شوید
دسر بستنی
دسر بستنی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید
دسر پنکیک
دسر پنکیک

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

14,500

ابتدا وارد شوید
دسر کیک شکلاتی
دسر کیک شکلاتی

گوشت فیله، سس مکزیکی، پنیر پیتزا، نان تست

6,500

ابتدا وارد شوید

ارسال سریع


غذای گرم و دلچسب خود را در زمانی کوتاه دریافت کنید